Хижа "ТРИГРАДСКИ СКАЛИ"

 

Хижата Триград Забележителности Дяволското гърло Защитени територии Цени Контакти
 

 

 

Резерват "Старата гора - Шабаница"

"Старата гора - Шабаница" е резерват обособен през 1956 г. и е разположен по горното течение на Чаирска река, на около 40 км. югоизточно от с. Триград, съвсем близо до границата с Гърция. Защитената територия обхваща 23 хектара и влючва вековна буково-смърчова гора на възраст над 200 г. и със запас на дървесина 960 куб. метра на хектар. Отделни смърчови дървета надхвърлят 350 г. и височина 35 м.


 

Защитена местност "Чаирите"

 

Местността "Чаирите" - Разположена на 13 км. от Триград. Част от пътя е асфалтов, но има и 10 км. черен път. "Чаирите" са защитена местност със естествено образували се свачищни езера, ливади и смърчови гори, сред които е и "Пияната гора".


 

Резерват "Казаните"
 

Обявен - 1968 г.
Обща площ - 161 хаРезерват "Казаните"

Причудливи форми на природата

"Казаните" се намира в землището на с. Мугла, на 20 км. от Девин и обхваща 161 хектара. Създаден е с цел да се съхранят причудливи форми на природата и смесени гори от ела, черен бор, бук, смърч и характерните за тях флора и фауна.

 

 

 


Резерват "Кастраклий"

 

Обявен - 1968 г.
Обща площ - 124 ха

Най-запазените гори от черен борРезерват "Кастраклий"

Резерват Кастраклий е разположен на 20 км. от Девин по поречието на Малка река и Кобилино бранище в замлището на село Борино на надморска височина 1000-1200 м. Обхваща територията от 124 хектара., върху която се съхраняват едни от най-запазените и неповлияни от човешката дейност гори от черен бор. Значителна част от тях са на възраст над 200 години, а запасът от дървесина е от 250 до 535 куб. метра на хектар. Отделните индивиди от черен бор достигат до 50 см. в диаметър и височина над 30 м. Освен черен бор в резервата има и петно от бук и габър, чиято възраст е 60 год. На няколко места има участъци от бук.

Флористичното разнообразие на защитената територия се допълва от наличието на 337 вида висши растения, сред които много редки и ендемични видове.

 


WEB design: ANTON EVTIMOV